Home ›  뉴스 및 공지 ›  [더롤라벨] 신규격 출시

[더롤라벨] 신규격 출시


안녕하세요!
더롤라벨에 신규격(58개)이 출시되었습니다.
자세한 사양은 아래의 링크를 통하여 확인해 주시기 바랍니다.
 

RL(75지관) - 29개


RL1818
Φ18 mm
75지관


RL2016
20 x 16 mm
75지관


RL2020
20 x 20 mm
75지관


RL2311
23 x 11 mm
75지관


RL2525
25 x 25 mm
75지관


RL3020
30 x 20.283 mm
75지관


RL3522
35 x 22.4 mm
75지관


RL3527
35 x 26.633 mm
75지관


RL3636
Φ36 mm
75지관


RL3714
37 x 14 mm
75지관


RL3913
39 x 13 mm
75지관


RL4014
40 x 13.933 mm
75지관


RL4035
40 x 35 mm
75지관


RL4039
40 x 39.333 mm
75지관


RL4040
Φ40 mm
75지관


RL4510
45 x 9.7 mm
75지관


RL4518
15 x 18.167 mm
75지관


RL4545
Φ45 mm
75지관


RL4565
45 x 64.733 mm
75지관


RL4816
48 x 16 mm
75지관


RL4848
Φ48 mm
75지관


RL5012
50 x 11.817 mm
75지관


RL5016
50 x 16 mm
75지관


RL5020
50 x 20.283 mm
75지관


RL5039
50 x 39.3 mm
75지관


RL5048
50 x 47.8 mm
75지관


RL5054
50 x 54 mm
75지관


RL5080
50 x 79.55 mm
75지관


RL5082
50 x 81.667 mm
75지관


RS(40지관) - 29개


RS1818
Φ18 mm
40지관


RS2016
20 x 16 mm
40지관


RS2020
20 x 20 mm
40지관


RS2311
23 x 11 mm
40지관


RS2525
25 x 25 mm
40지관


RS3020
30 x 20.283 mm
40지관


RS3522
35 x 22.4 mm
40지관


RS3527
35 x 26.633 mm
40지관


RS3636
Φ36 mm
40지관


RS3714
37 x 14 mm
40지관


RS3913
39 x 13 mm
40지관


RS4014
40 x 13.933 mm
40지관


RS4035
40 x 35 mm
40지관


RS4039
40 x 39.333 mm
40지관


RS4040
Φ40 mm
40지관


RS4510
45 x 9.7 mm
40지관


RS4518
15 x 18.167 mm
40지관


RS4545
Φ45 mm
40지관


RS4565
45 x 64.733 mm
40지관


RS4816
48 x 16 mm
40지관


RS4848
Φ48 mm
40지관


RS5012
50 x 11.817 mm
40지관


RS5016
50 x 16 mm
40지관


RS5020
50 x 20.283 mm
40지관


RS5039
50 x 39.3 mm
40지관


RS5048
50 x 47.8 mm
40지관


RS5054
50 x 54 mm
40지관


RS5080
50 x 79.55 mm
40지관


RS5082
50 x 81.667 mm
40지관


더롤라벨 신규격 보러가기 >

항상 방문해 주셔서 감사합니다.
작성일 : 2024-06-19