NEW~! [잉크젯용 은색광택 방수 라벨지] 신제품 출시!

8월에는 대량의 각 재질별 신제품이
연이어 생산되고 있습니다.
고객님들의 성원 덕분이지요 ^^smiley
많이 애용해 주시는  [잉크젯용 은색광택방수 라벨지]
기존 규격에 이어 이번에 출시된 신제품 규격은 아래와 같습니다

  
                         
       CJ876SU                                           CJ843SU                                               CJ830SU                                     CJ827SU
     [40 x 14 (mm)]                          [ 48 x 90 (mm)]                                    [ 50 x 25 (mm]                           [90 x 40 (mm)]
 
                                
            CJ820SU                                           CJ818SU                                                    CJ814SU
     [ 80 x 25 (mm)]                              [60 x 48 (mm)]                                           [160 x 70 (mm)]
 
[잉크젯 은색 광택방수 더 보러 가기]


enlightened*블링 블링 예쁜 라벨링 작업 되시길 바라며 ^^
건강 & 행복하세요 ~

 
 
Top